LIÊN TỤC TUYỂN SINH

6 ngành hệ trung cấp

🩺 Y sĩ
☘️ Y sĩ y học cổ truyền
💉 Điều dưỡng
💊 Dược sĩ
📘 Kế toán doanh nghiệp
🌻Sư phạm mầm non
👉 Đợt 1: tháng 3 hằng năm
👉 Đợt 2: tháng 6 hằng năm
👉 Đợt 3: tháng 9 hằng năm
👉 Đợt 4: tháng 12 hằng năm
✍️ Học song song THPT & Trung cấp (Với đối tượng THCS)
🔰 CÓ CƠ HỘI MIỄN 100% HỌC PHÍ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN 
☎ Thông tin liên hệ: 0373 810 236 hoặc 0989 627 686 (cô Hoa)

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

Y SĨ ĐA KHOA

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

ĐIỀU DƯỠNG

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

Y HỌC CỔ TRUYỀN

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

DƯỢC SĨ

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

SƯ PHẠM MẦM NON

Default Style

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Bounce Style

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Push Style

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Blog posts inside a dark section

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Vertical Slide Style

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Animated Blog posts in grid

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Overlay Style

Thời khóa biểu

[...]

Thời khóa biểu

[...]

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Overlay Grayscale

Thời khóa biểu

[...]

Thời khóa biểu

[...]

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Select between many different Hover Styles

Read More button

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Read More
Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Read More
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

Read More
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Read More
Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments

Read More

Blog post in A Grid

Blog post in A Masonery Grid

Đào tạo đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai

Cơ cấu việc làm toàn cầu sẽ có sự chuyển hướng mạnh mẽ, buộc thế [...]

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022

Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch Cyber SEA Game 2022 Đội thi KMA.L3N0V0 [...]

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: [...]

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: phieudangky-tuyensinh-BinhDuong [...]

3 Comments