LIÊN TỤC TUYỂN SINH

6 ngành hệ trung cấp

🩺 Y sĩ
☘️ Y sĩ y học cổ truyền
💉 Điều dưỡng
💊 Dược sĩ
📘 Kế toán doanh nghiệp
🌻Sư phạm mầm non
👉 Đợt 1: tháng 3 hằng năm
👉 Đợt 2: tháng 6 hằng năm
👉 Đợt 3: tháng 9 hằng năm
👉 Đợt 4: tháng 12 hằng năm
✍️ Học song song THPT & Trung cấp (Với đối tượng THCS)
🔰 CÓ CƠ HỘI MIỄN 100% HỌC PHÍ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN 
☎ Thông tin liên hệ: 0373 810 236 hoặc 0989 627 686 (cô Hoa)

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

Y SĨ ĐA KHOA

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

ĐIỀU DƯỠNG

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

Y HỌC CỔ TRUYỀN

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

DƯỢC SĨ

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

SƯ PHẠM MẦM NON

Default Style

Bounce Style

Push Style

Vertical Slide Style

Animated Blog posts in grid

Overlay Style

Overlay Grayscale

Select between many different Hover Styles

Read More button

Blog post in A Grid

Blog post in A Masonery Grid