Thông tin tuyển sinh

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm tiểu học

  • PDFInEmail

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH: SƯ PHẠM TIỂU HỌC

MÃ NGÀNH: 42140202

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ – TCBKBD ngày 21 tháng 08 năm 2013

của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương)

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

KIẾN THỨC CHUNG:              

-        Tích hợp được những hiểu biết về đường lối chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục để xây dựng mô hình, nội dung hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh.

-        Áp dụng được các kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục ở lứa tuổi tiểu học, về tự nhiên - xã hội, về âm nhạc, mỹ thuật, về phương pháp giáo dục trẻ ở bậc tiểu học; các hình thức chăm sóc giáo dục học sinh để thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục trẻ ở bậc Giáo dục sư phạm tiểu học.

-        Có khả năng vận hành, khai thác và sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục học sinh ở lứa tuổi tiểu học.

-        Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, tâm lý giáo dục học phù hợp với chuyên ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập để nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

-        Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

-        KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:          

-        Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ bản về hệ thống kiến thức khoa học ở Giáo dục tiểu học trình độ Trung cấp, về hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp sư phạm; về toán và phương pháp dạy toán ở bậc tiểu học; văn – Tiếng Việt và phương pháp dạy Văn – Tiếng Việt ở bậc tiểu học;…

-        Có hiểu biết cơ bản về tâm lý giáo dục học, các quy luật cơ bản về tâm lý, sinh lý, đặc điểm tâm lý lứa tuổi, các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách của học sinh lứa tuổi tiểu học.

-        Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, sách giáo khoa, phương pháp tổ chức, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở bậc tiểu học.

KỸ NĂNG MỀM

-        Khai thác, sử dụng được các phần mềm thông dụng để soạn thảo văn bản, thiết kế và trình diễn các hoạt động trong dạy học và giáo dục trẻ.

-        Thể hiện được khả năng giao tiếp ứng xử với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

KỸ NĂNG SỐNG:

-        Có khả năng ứng xử trước mọi tình huống trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày

-        Định hướng cho trẻ biết cách chăm sóc bản thân và tạo cho trẻ biết cách sống độc lập và có nhận thức tốt vấn đề và xử lý vấn đề một cách linh hoạt

KỸ NĂNG CHUNG

-        Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học; quản lý được nhóm và lớp học.

-        Hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục; tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hóa Giáo dục sư phạm tiểu học.

-        Có kỹ năng lập kế hoạch, lập hồ sơ dạy học và giáo dục (theo tuần, tháng, kỳ, năm) theo chương trình môn học.

-        Có kỹ năng thiết kế bài giảng: xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của bài học, dự kiến các phương pháp và đồ dùng dạy học sẽ sử dụng; biết phân bổ thời gian lên lớp và tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với từng môn học và trình độ học sinh; biết bổ sung và hoàn thiện bài giảng.

-        Lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học thích hợp để đạt được kết quả tốt.

-        Tổ chức hợp lý các hoạt động trên lớp và ngoài giờ lên lớp đối với từng môn học.

-        Có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục, có khả năng giáo dục học sinh cá biệt, học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật.

YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

-        Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-        Thể hiện tinh thần hợp tác, ý thức cộng đồng trách nhiệm đối với công việc.

-        Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

-        Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, là công dân tốt trong cộng đồng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối Giáo dục của Đảng và nhà nước vào việc dạy học và giáo dục học sinh.

-        Yêu nghề, say mê và tận tụy với công việc. Thương yêu học sinh, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, được học sinh tin yêu.

-        Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt cho học sinh.

-        Có văn hóa giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẳn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệ tốt với cha mẹ trẻ em và cộng đồng, có ý thức vận động cộng đồng và cha mẹ học sinh tham gia xây dựng nhà trường, giáo dục học sinh, thực hiện xã hội hóa giáo dục.

-        Có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh trước những biến đổi của xã hội và của ngành Giáo dục Sư phạm tiểu học.

-        Tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân, có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục Sư phạm tiểu học.

-        Có tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng công việc.

VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

-        Vị trí làm việc: Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhận được các công việc liên quan đến ngành sư phạm tiểu học như: Giáo viên tiểu học, tổng phụ trách đội tại các trường tiểu học, các trung tâm tư vấn về giáo dục trẻ em, các trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi,…

-        Khả năng làm việc: tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục ở trường tiểu học; tổ chức các hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh; làm chủ nhiệm lớp, làm công tác quản lý ở các trường tiểu học, làm chuyên viên, cán bộ quản lý ở các phòng Giáo dục huyện, thị,…

KỸ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG:            

-        Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ.

-        Tiếp tục học chương trình liên thông lên Cao đẳng và Đại học.

-        Tham dự các khó học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác dạy và học tốt hơn.

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện