Thông tin tuyển sinh

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán doanh nghiệp

  • PDFInEmail

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MÃ NGÀNH: 42340303

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ – TCBKBD ngày 21 tháng 08 năm 2013

của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương)

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

KIẾN THỨC CHUNG:

-        Vận dụng được các kiến thức đã học vào nghiệp vụ kế toán và giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

-        Nhận biết được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán theo từng loại hình doanh nghiệp. 

-        Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

-        Có thể vận dụng các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các công việc chuyên môn.

-        Có hiểu biết về các môn lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

-        Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:

-        Có khả năng định khoản các nghiệp vụ kinh tế, lập các loại chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, tính toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

-        Sử dụng thành thạo phần mềm tin học trong nghiệp vụ kế toán; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

-        Cung cấp được các thông tin kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu người lãnh đạo, quản lý đơn vị.

-        Có hiểu biết những kiến thức chung về kinh tế, tài chính-tiền tệ, tài chính doanh nghiệp;

-        Có hiểu biết nội dung văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Luật Thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán ngân hàng;

-        Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán-kiểm toán;

-        Có hiểu biết và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

-        Có khả năng xử lý về mặt kế toán tin học các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc tại một định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, …).

KỸ NĂNG MỀM        

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc hợp tác cùng nhau trong thực thi nghề nghiệp.

KỸ NĂNG SỐNG:

Có khả năng ứng xử trước mọi tình huống trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày

KIẾN THỨC HỖ TRỢ:

Phải đạt trình độ A Quốc Gia về tin học (áp dụng từ khóa III trở đi)

KỸ NĂNG CHUNG

-        Vận dụng thành thạo những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực kế toán doanh nghiệp trong quá  trình xử lý công việc chuyên môn;

-        Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý được các loại chứng từ kế toán;

-        Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

-        Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

-        Tìm kiếm và phân tích các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;

-        Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm; 

-        Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về quản trị nội bộ của lãnh đạo các cấp;

-        Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng.

YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

-        Ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cộng đồng và thái độ làm việc tốt

-        Có tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, Có đạo đức ,có lương tâm nghề nghiệp, yêu nghề, năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp

-        Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

VÍ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

-        Đảm nhận công việc kế toán thanh toán, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ, báo cáo thuế, kế toán tổng hợp…tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân.

-        Mặt khác Học sinh Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp chính quy ngành Kế toán Doanh nghiệp của Trường sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng và năng lực để được bố trí làm việc phù hợp chuyên ngành đào tạo tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, các định chế tài chính trung gian như: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng…hoặc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

KỸ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG:

-        Có khả năng tự cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác.

-        Có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành tại các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

-        Tham gia các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện