Thông tin tuyển sinh

Phòng Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm mầm non

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Tin học 60
2 Mỹ thuật 45
3 Pháp luật 30
4 Tiếng Anh 1 45
5 Khởi tạo doanh nghiệp 30
6 Giáo dục thể chất 60
7 Tâm lý học đại cương 30
8 Giáo dục Chính trị 75
9 Giáo dục quốc phòng – an ninh 75
10 Sinh lý trẻ em 30
11 Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 60
12 Giáo dục học mầm non 60
13 Múa và phương pháp dạy múa ở trường mầm non 45
14 Âm nhạc 45
15 Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 60
16 Văn học thiếu nhi 30
17 Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 60
18 Tiếng anh 2 60
19 Tạo hình đồ chơi 45
20 Dinh dưỡng trẻ em 30
21 Vệ sinh phòng bệnh trẻ em 45
22 Chương trình giáo dục mầm non 45
23 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 60
24 Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học và môi trường xung quanh 60
25 Tổ chức hoạt động vui chơi trong trường mầm non 45
26 Phương pháp cho trẻ làm quen với các biểu tượng sơ đẳng về toán 60
27 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 60
28 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ 60
29 Thực hành sư phạm 1 (HKII) 90
30 Thực hành sư phạm 2 (HKIII) 120

Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Giáo dục chính trị 75
2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75
3 Tin học 75
4 Nguyên lý kế toán 60
5 Tiếng anh 1 45
6 Pháp luật 30
7 Giáo dục thể chất 60
8 Kế toán tài chính 1 90
9 Kinh tế vi mô 45
10 Tiếng anh 2 60
11 Lý thuyết tài chính tiền tệ 45
12 Khởi tạo doanh nghiệp 30
13 Lý thuyết thống kê 45
14 Kế toán tài chính 2 75
15 Nghiệp vụ văn phòng 30
16 Kế toán Excel 60
17 Sổ sách và báo cáo kế toán 45
18 Xây dựng tiền lương và BHXH 45
19 Tài chính doanh nghiệp 90
20 Thuế và khai báo thuế 45
21 Kiểm toán 30
22 Phần mềm kế toán 45
23 Thực tập tốt nghiệp 600
24 Thực tập kế toán mô phỏng 150

Chương trình đào tạo ngành Dược sỹ trung cấp

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Pháp luật 30
2 GD quốc phòng - AN 75
3 Giáo dục thể chất 60
4 Tiếng Anh 1 45
5 Tin học 75
6 Tiếng Anh 2 60
7 Giáo dục chính trị 75
8 Khởi tạo doanh nghiệp 30
9 Hóa phân tích I 60
10 Hóa phân tích II 75
11 Thực vật dược 60
12 Tổ chức và quản lý y tế 30
13 Y học cơ sở 75
14 Đọc, viết tên thuốc 30
15 Tâm lý – Giáo dục sức khỏe 120
16 Bào chế I 90
17 Bào chế II 75
18 Quản lý dược 30
19 Dược liệu I 60
20 Dược liệu II 60
21 Hóa dược – Dược lý I 90
22 Kỹ năng giao tiếp bán hàng & marketing dược 120
23 Kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm 75
24 Hóa dược – Dược lý II 90
25 Pháp chế dược 45
26 Bảo quản thuốc và thiết bị y tế 30
27 Dược lâm sàng 30
28 Dược học cổ truyền 30

Chương trình đào tạo ngành Y sỹ

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y SỸ

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Tin học 75
2 Tiếng anh 1 45
3 Giáo dục thể chất 60
4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 75
5 Pháp luật 30
6 Khởi tạo doanh nghiệp 30
7 Giáo dục chính trị 75
8 Tiếng anh 2 60
9 Vi sinh - Ký sinh trùng 30
10 Dược lý 45
11 Điều dưỡng cơ sở 2 90
12 Tâm lý - Giáo dục sức khỏe 120
13 Điều dưỡng cơ sở 1 75
14 Dinh dưỡng - Tiết chế 30
15 Sức khỏe - Môi trường - Vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người 30
16 Giải phẫu - Sinh lý 75
17 Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng 30
18 Y học cổ truyền 30
19 Kiểm soát nhiễm khuẩn 45
20 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 30
21 Chăm sóc người bệnh nội khoa 1 45
22 Chăm sóc người bệnh nội khoa   2 45
23 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 45
24 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 30
25 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 30
26 Quản lý và tổ chức y tế 30

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

  • PDFInEmail
STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Giải phẫu - Sinh lý 75
2 Tiếng anh 1 45
3 Giáo dục thể chất 60
4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 75
5 Pháp luật 30
6 Khởi tạo doanh nghiệp 30
7 Vi sinh - Ký sinh trùng 30
8 Dược lý 45
9 Tin học 75
10 Tiếng anh 2 60
11 Điều dưỡng cơ sở 1 75
12 Dinh dưỡng - Tiết chế 30
13 Giáo dục chính trị 75
14 Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng 30
15 Điều dưỡng cơ sở 2 90
16 Tâm lý - Giáo dục sức khỏe 120
17 Y học cổ truyền 30
18 Kiểm soát nhiễm khuẩn 45
19 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 30
20 Chăm sóc người bệnh nội khoa 1 45
21 Chăm sóc người bệnh nội khoa   2 45
22 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 45
23 Sức khỏe - Môi trường - Vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người 30
24 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 30
25 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 30
26 Quản lý và tổ chức y tế 30

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện