Thông tin tuyển sinh

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021

  • PDFInEmail

     

SỞ LĐ – TB – XH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP

BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

Số:  01/TB-TCBK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bình Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

V/v lịch nghỉ tết Nguyên đán Tân Sử 2021

 

Đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên toàn trường

 

 

 

       Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương thông báo lịch nghỉ Tết – Tân sửu năm 2021 của toàn trường như sau:

1.Cán bộ, giảng viên và sinh viên:

 

-   Thời gian nghỉ: Từ Thứ Bảy ngày 30/01/2021(18 tháng Chạp – Âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 21/02/2021 (mùng 10 tháng Giêng – Âm lịch).

 

-   Toàn trường hoạt động trở lại vào Thứ 2, ngày 22/02/2021 (ngày 11 tháng Giêng – Âm lịch).

2.Tổng vệ sinh:

 

Cán bộ nhân viên tổng vệ sinh 2 cơ sở, niêm phong lúc phòng học

3.Thực hiện các công việc trước khi nghỉ Tết:

 

-    Tổ thiết bị, cơ sở vật chất, kiểm tra tất cả các thiết bị điện, tắt điện, nước các phòng không sử dụng trong thời gian nghỉ Tết.

 

-         Các phòng, ban cắt cử, phân công trực bảo vệ trường.

 

Trân đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-       BGH;

-       Các Phòng, Khoa;

-       Giảng viên, sinh viên;

-       Bảng tin, Website;

-       Lưu VT, PĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Mai Anh Nguyệt

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện