Thông tin tuyển sinh

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 3 ĐỢT 3

  • PDFInEmail

              SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TCBK BÌNH DƯƠNG                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

           Số:      /KH-TCBK                                                                                  Bình Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

                                    V/v tổ chức thi tốt nghiệp khóa III (đợt 3)

            Thực hiện kế hoạ0ch đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy các ngành đã được Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương phê duyệt.

            Nay, Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương thông báo sinh viên các lớp khóa III đợt 3, cụ thể như sau:

           

            -Hình thức thi: thi trắc nghiệm

            - Cấu trúc đề thi: 2 đề; 150 câu/đề

            - Thời gian làm bài thi: 120 phút

            - Ngày thi: ngày 10/12/2015 có mặt tại phòng thi. Thời gian bắt đầu thi lúc 18h30.

            - Địa điểm thi: Phòng N2.1, Cơ Sở 2 – bên trong trường Quân sự - Quân đoàn 4

            *. Danh sách phòng thi và số báo danh, nhà trường công bố ở bảng tin ngày 07/12/2015

            *. Thi trong 2 ngày cụ thể như sau:

            *. Ngày thứ nhất:

  - Học sinh lớp 03TY01 bốc thăm làm bệnh án trên bệnh nhân cụ thể tại các khoa (Nội, Ngoại, Sản) của bệnh viện vào sáng ngày 11/12/2015 và về Hội đồng thi tại cơ sở 1 làm và nộp bệnh án.

                        *. Ngày thứ hai:

     - Học sinh lớp 03TY01 sẽ thi vấn đáp tại cơ sở 1 và chia làm 2 ca buổi sáng và chiều ngày 12/12/2015. Ca thi sẽ được công bố sau khi làm bệnh án ngày 11/12/2015.

            II. Ngành Dược sỹ: Lớp – 03TD03.

            - Hình thức thi trắc nghiệm

             - Cấu trúc đề thi: 2 đề; 150 câu/đề

            - Thời gian làm bài thi: 120 phút

            - Ngày thi: 18h00 ngày 10/12/2015 có mặt tại phòng thi. Thời gian bắt đầu thi lúc 18h30.

            - Địa điểm thi: Phòng N2.1, Cơ Sở 2 – bên trong trường Quân sự - Quân đoàn 4

            *. Danh sách phòng thi và số báo danh, nhà trường công bố ở bảng tin ngày 07/12/2015


STT

Nhóm

Môn thi

Thời gian

1

Cả lớp

Hóa dược - Dược lý 1+2

18h00 Tối 12/12/2015

2

Nhóm 1

Bào chế 1+2

18h00 Tối 14/12/2015

3

Nhóm 2

Bào chế 1+2

18h00 Tối 15/12/2015

4

Nhóm 3

Bào chế 1+2

18h00 Tối 16/12/2015

5

Cả lớp

Dược liệu 1+2

18h00 Tối 19/12/2015

            III. Ngành điều dưỡng: Lớp 03TĐ01

                        Hình thức thi trắc nghiệm

             - Cấu trúc đề thi: 2 đề; 150 câu/đề

            - Thời gian làm bài thi: 120 phút

            - Ngày thi: 18h00 ngày 11/12/2015 có mặt tại phòng thi. Thời gian bắt đầu thi lúc 18h30.

            - Địa điểm thi: Phòng N2.1, Cơ Sở 2 – bên trong trường Quân sự - Quân đoàn 4

            *. Danh sách phòng thi và số báo danh, nhà trường công bố ở bảng tin ngày 07/12/2015

            - Học sinh lớp 03TĐ01 thi thực hành nghề nghiệp tại cơ sở 2 vào buổi sáng ngày 13/12/2015.

            - Cấu trúc đề thi: 2 đề, thi lý thuyết + tự luận

            - Thời gian làm bài: 120 phút

            - Tối thứ 2 ngày 14/12/2015 vào lúc 18h00 thi môn: Kế toán tài chính

            - Tối thứ 2 ngày 19/12/2015 vào lúc 18h00 thi môn: Tài chính Doanh nghiệp

- Địa điểm thi: phòng N1.5 tại cơ sở 2.

-   Giờ thi 18h30, ngày 11/12/2015 tại cơ sở 2;

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp phần thi chuyên môn. Nhà trường thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.

     

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Các lớp như trên;                                                                                                          

- Bảng tin cơ sở 1 & 2;

- Lưu VT, PĐT.                                                                         ThS. Mai Anh Nguyệt

                                                                                                                                 

                                                                                                

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện