Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH A1, A2, B1, B2

  • PDFInEmail

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP

BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG


Số: 108 /TB-BKBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bình Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO LỚP TIẾNG ANH

(Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc khung Châu âu)

 

Căn cứ công văn số 1396/SGDĐT-GDCNĐH ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc cho phép Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra và đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tại địa phương. Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương thông báo tổ chức đào tạo các lớp tiếng anh A1, A2, B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Dành cho mọi đối tượng có nhu cầu học tập nâng cao trình độ.

II. HÌNH THỨC CẤP CHỨNG NHẬN:

Sau khi hoàn thành xong khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Tiếng anh A1, A2, B1, B2 do trường Đại học Trà Vinh cấp.

  1. Tập trung khai giảng: 18h ngày 15 tháng 09 năm 2016.
  2. Học phí:

Chứng chỉ: A1, A2: 6.000.000đ/hv.

         Chứng chỉ: B1, B2: 8.000.000đ/hv.

IV. GHI DANH VÀ HỌC TẠI:

- Học và ghi danh tại Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương

- Địa chỉ: Số 89 Đại lộ Độc lập – Khu công nghiệp Sóng Thần – Dĩ An – Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0973.849.603 – 0961.489.789.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu VT, VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

 

ThS. Mai Anh Nguyệt

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện