Thông tin tuyển sinh

LỊCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 3 ĐỢT 3

  • PDFInEmail

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TRUNG CẤP                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

                Số:     /TB-BKBD                                                             Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

“V/v tổ chức chụp hình lưu niệm và lễ tốt nghiệp

cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khóa III – đợt 3”

          Căn cứ vào các điều kiện công nhận tốt nghiệp của sinh viên khóa III – đợt 3.Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương thông báo về thời gian chụp hình lưu niệm, tập dượt nghi thức và tổ chức lễ tốt nghiệp của các lớp cụ thể như sau:

            1. Chụp hình lưu niệm.

            Ngày 15/3/2015 (chủ nhật) bắt đầu từ 7h30 đến 16h30 sinh viên đã thi đậu tốt nghiệp và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tới cơ sở 1 để chụp hình làm kỷ niệm. Hình chụp miễn phí, hình có kích cỡ 30cm – 40 cm. Sinh viên mặc áo thụng để chụp hình (áo thụng và mũ nhà trường chuẩn bị). Trong ngày này sinh viên không tới nhà trường không tặng hình.

2. Thời gian tập dượt nghi lễ tốt nghiệp.

            Vào lúc 15h00 ngày 23/1/2016 tất cả sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tới cơ sở 1 để tập dượt nghi lễ tốt nghiệp.

3. Thời gian tổ chức lế tốt nghiệp.

7h00 ngày 24/1/2016 sinh viên tới cơ sở 1 gửi xe rồi về hội trường cơ sở 1 làm lễ tốt nghiệp chính thức. Sau khi kết thúc buổi lễ khoảng 11h00 mời tất cả các sinh viên ở lại dùng cơm trưa.

            Yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

 

- Ban Giám hiệu;

           HIỆU TRƯỞNG

- Cán bộ các lớp (thông báo cho sv);

 

- Bảng tin 02 CS;

 

 

ThS. Mai Anh Nguyệt

 

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện