Thông tin tuyển sinh

Phòng Đào tạo

Chương trình đào tạo

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH QUY

1. NGÀNH Y SỸ

2. NGÀNH DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

3. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

4. NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

5. NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

 

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm tiểu học

  • PDFInEmail

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH: SƯ PHẠM TIỂU HỌC

MÃ NGÀNH: 42140202

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ – TCBKBD ngày 21 tháng 08 năm 2013

của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương)

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

KIẾN THỨC CHUNG:              

-        Tích hợp được những hiểu biết về đường lối chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục để xây dựng mô hình, nội dung hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh.

-        Áp dụng được các kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục ở lứa tuổi tiểu học, về tự nhiên - xã hội, về âm nhạc, mỹ thuật, về phương pháp giáo dục trẻ ở bậc tiểu học; các hình thức chăm sóc giáo dục học sinh để thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục trẻ ở bậc Giáo dục sư phạm tiểu học.

-        Có khả năng vận hành, khai thác và sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục học sinh ở lứa tuổi tiểu học.

-        Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, tâm lý giáo dục học phù hợp với chuyên ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập để nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

-        Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

-        KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:          

-        Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ bản về hệ thống kiến thức khoa học ở Giáo dục tiểu học trình độ Trung cấp, về hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp sư phạm; về toán và phương pháp dạy toán ở bậc tiểu học; văn – Tiếng Việt và phương pháp dạy Văn – Tiếng Việt ở bậc tiểu học;…

-        Có hiểu biết cơ bản về tâm lý giáo dục học, các quy luật cơ bản về tâm lý, sinh lý, đặc điểm tâm lý lứa tuổi, các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách của học sinh lứa tuổi tiểu học.

-        Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, sách giáo khoa, phương pháp tổ chức, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở bậc tiểu học.

KỸ NĂNG MỀM

-        Khai thác, sử dụng được các phần mềm thông dụng để soạn thảo văn bản, thiết kế và trình diễn các hoạt động trong dạy học và giáo dục trẻ.

-        Thể hiện được khả năng giao tiếp ứng xử với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

KỸ NĂNG SỐNG:

-        Có khả năng ứng xử trước mọi tình huống trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày

-        Định hướng cho trẻ biết cách chăm sóc bản thân và tạo cho trẻ biết cách sống độc lập và có nhận thức tốt vấn đề và xử lý vấn đề một cách linh hoạt

KỸ NĂNG CHUNG

-        Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học; quản lý được nhóm và lớp học.

-        Hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục; tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hóa Giáo dục sư phạm tiểu học.

-        Có kỹ năng lập kế hoạch, lập hồ sơ dạy học và giáo dục (theo tuần, tháng, kỳ, năm) theo chương trình môn học.

-        Có kỹ năng thiết kế bài giảng: xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của bài học, dự kiến các phương pháp và đồ dùng dạy học sẽ sử dụng; biết phân bổ thời gian lên lớp và tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với từng môn học và trình độ học sinh; biết bổ sung và hoàn thiện bài giảng.

-        Lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học thích hợp để đạt được kết quả tốt.

-        Tổ chức hợp lý các hoạt động trên lớp và ngoài giờ lên lớp đối với từng môn học.

-        Có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục, có khả năng giáo dục học sinh cá biệt, học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật.

YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

-        Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-        Thể hiện tinh thần hợp tác, ý thức cộng đồng trách nhiệm đối với công việc.

-        Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

-        Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, là công dân tốt trong cộng đồng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối Giáo dục của Đảng và nhà nước vào việc dạy học và giáo dục học sinh.

-        Yêu nghề, say mê và tận tụy với công việc. Thương yêu học sinh, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, được học sinh tin yêu.

-        Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt cho học sinh.

-        Có văn hóa giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẳn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệ tốt với cha mẹ trẻ em và cộng đồng, có ý thức vận động cộng đồng và cha mẹ học sinh tham gia xây dựng nhà trường, giáo dục học sinh, thực hiện xã hội hóa giáo dục.

-        Có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh trước những biến đổi của xã hội và của ngành Giáo dục Sư phạm tiểu học.

-        Tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân, có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục Sư phạm tiểu học.

-        Có tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng công việc.

VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

-        Vị trí làm việc: Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhận được các công việc liên quan đến ngành sư phạm tiểu học như: Giáo viên tiểu học, tổng phụ trách đội tại các trường tiểu học, các trung tâm tư vấn về giáo dục trẻ em, các trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi,…

-        Khả năng làm việc: tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục ở trường tiểu học; tổ chức các hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh; làm chủ nhiệm lớp, làm công tác quản lý ở các trường tiểu học, làm chuyên viên, cán bộ quản lý ở các phòng Giáo dục huyện, thị,…

KỸ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG:            

-        Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ.

-        Tiếp tục học chương trình liên thông lên Cao đẳng và Đại học.

-        Tham dự các khó học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác dạy và học tốt hơn.

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm mầm non

  • PDFInEmail

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON

MÃ NGÀNH: 42140201

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ – TCBKBD ngày 21 tháng 08 năm 2013

của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương)

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

KIẾN THỨC CHUNG:             

-        Tích hợp được những hiểu biết về đường lối chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục để xây dựng mô hình, nội dung hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

-        Áp dụng được các kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học mầm non, về tự nhiên - xã hội, về âm nhạc, mỹ thuật, về phương pháp giáo dục trẻ mầm non; các hình thức chăm sóc giáo dục trẻ để thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục và kiểm tra, đánh giá kết quả chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

-        Có khả năng vận hành, khai thác & sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục trẻ mầm non.

-        Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, tâm lý giáo dục học phù hợp với chuyên ngành đào tạo để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập để nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

-        Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:

-        Lập được kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo năm học, tháng, tuần, ngày.

-        Xây dựng được hồ sơ dạy học theo chương trình giáo dục mầm non.

-        Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp và kiểm tra, đánh giá chính xác sự phát triển của trẻ trên lớp.

-        Quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động giáo dục hàng ngày cho trẻ mầm non trong thời gian ở  trường.

-        Có hiểu biết cơ bản về hệ thống kiến thức khoa học ở giáo dục mầm non, tâm lý giáo dục học, các quy luật cơ bản về tâm lý, sinh lý, đặc điểm tâm lý lứa tuổi, các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách của trẻ em ở lứa tuổi mầm non.

-        Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em để thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

KỸ NĂNG MỀM

-        Khai thác, sử dụng được các phần mềm thông dụng để soạn thảo văn bản, thiết kế và trình diễn các hoạt động trong dạy học và giáo dục trẻ.

-        Thể hiện được khả năng giao tiếp ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

KỸ NĂNG SỐNG:

-        Có khả năng ứng xử trước mọi tình huống trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày

-        Định hướng cho trẻ biết cách chăm sóc bản thân và tạo cho trẻ biết cách sống độc lập và có nhận thức tốt vấn đề và xử lý vấn đề một cách linh hoạt

KIẾN THỨC HỖ TRỢ

Phải đạt trình độ A Quốc Gia về tin học (áp dụng từ khóa 3)

KỸ NĂNG CHUNG

-        Giao tiếp với trẻ tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.

-        Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.

-        Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi.

-        Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học; quản lý được nhóm và lớp học.

-        Hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục; tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hóa Giáo dục mầm non.

YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

-        Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-        Thể hiện tinh thần hợp tác, ý thức cộng đồng trách nhiệm đối với công việc.

-        Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

-        Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, là công dân tốt trong cộng đồng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối Giáo dục của Đảng và nhà nước vào việc dạy học và giáo dục trẻ em.

-        Yêu nghề, say mê và tận tụy với công việc. Thương yêu trẻ em, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ em, được trẻ em tin yêu.

-        Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt cho trẻ em.

-        Có văn hóa giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẳn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệ tốt với cha mẹ trẻ em và cộng đồng, có ý thức vận động cộng đồng và cha mẹ trẻ em tham gia xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ em, thực hiện xã hội hóa giáo dục.

-        Có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh trước những biến đổi của xã hội và của ngành Giáo dục mầm non.

-        Tin tưởng vào năng lực chuyên môn của bản thân, có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục mầm non.

-        Có tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng công việc.

VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

-        Vị trí làm việc: Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhận được các công việc liên quan đến ngành sư phạm mầm non như: Giáo viên mầm non

-        Khả năng làm việc: tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; làm công tác quản lý tại các trường mầm non.

-        Đảm nhận vai trò giáo viên chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non nhà nước và tư nhân.

KỸ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG:            

-        Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ

-        Tiếp tục học chương trình liên thông lên Cao đẳng và Đại học

-        Tham dự các khó học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác dạy và học tốt hơn.


Chuẩn đầu ra ngành Kế toán doanh nghiệp

  • PDFInEmail

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MÃ NGÀNH: 42340303

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ – TCBKBD ngày 21 tháng 08 năm 2013

của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương)

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

KIẾN THỨC CHUNG:

-        Vận dụng được các kiến thức đã học vào nghiệp vụ kế toán và giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

-        Nhận biết được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán theo từng loại hình doanh nghiệp. 

-        Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

-        Có thể vận dụng các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các công việc chuyên môn.

-        Có hiểu biết về các môn lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

-        Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:

-        Có khả năng định khoản các nghiệp vụ kinh tế, lập các loại chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, tính toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

-        Sử dụng thành thạo phần mềm tin học trong nghiệp vụ kế toán; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

-        Cung cấp được các thông tin kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu người lãnh đạo, quản lý đơn vị.

-        Có hiểu biết những kiến thức chung về kinh tế, tài chính-tiền tệ, tài chính doanh nghiệp;

-        Có hiểu biết nội dung văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Luật Thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán ngân hàng;

-        Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán-kiểm toán;

-        Có hiểu biết và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

-        Có khả năng xử lý về mặt kế toán tin học các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc tại một định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, …).

KỸ NĂNG MỀM        

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc hợp tác cùng nhau trong thực thi nghề nghiệp.

KỸ NĂNG SỐNG:

Có khả năng ứng xử trước mọi tình huống trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày

KIẾN THỨC HỖ TRỢ:

Phải đạt trình độ A Quốc Gia về tin học (áp dụng từ khóa III trở đi)

KỸ NĂNG CHUNG

-        Vận dụng thành thạo những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực kế toán doanh nghiệp trong quá  trình xử lý công việc chuyên môn;

-        Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý được các loại chứng từ kế toán;

-        Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

-        Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

-        Tìm kiếm và phân tích các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;

-        Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm; 

-        Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về quản trị nội bộ của lãnh đạo các cấp;

-        Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng.

YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

-        Ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cộng đồng và thái độ làm việc tốt

-        Có tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, Có đạo đức ,có lương tâm nghề nghiệp, yêu nghề, năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp

-        Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

VÍ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

-        Đảm nhận công việc kế toán thanh toán, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ, báo cáo thuế, kế toán tổng hợp…tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân.

-        Mặt khác Học sinh Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp chính quy ngành Kế toán Doanh nghiệp của Trường sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng và năng lực để được bố trí làm việc phù hợp chuyên ngành đào tạo tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, các định chế tài chính trung gian như: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng…hoặc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

KỸ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG:

-        Có khả năng tự cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác.

-        Có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành tại các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

-        Tham gia các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Chuẩn đầu ra ngành Điều dưỡng

  • PDFInEmail

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG

MÃ NGÀNH: 42720501

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ – TCBKBD ngày 21 tháng 08 năm 2013

của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương)

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

KIẾN THỨC CHUNG:

-        Có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

-        Có kiến thức cơ bản về điều dưỡng trong công tác tư vấn, chăm sóc, phục vụ sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở Y tế và cộng đồng.

-        Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng vào thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh.

-        Áp dụng được các nguyên tắc và những khái niệm sẵn có trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu vào công tác điều dưỡng.

-        Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

-        Nắm vững các môn lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

-        Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

-        Có kiến thức về giải phẫu, sinh lý cơ thể con người và những thay đổi của chúng trong các thời kỳ khác nhau của cuộc đời, đặc biệt là những thay đổi về thể chất, sinh lý và tinh thần của con người khi bị bệnh.

-        Có kiến thức về khoa học xã hội, tâm lý, tâm lý y học, kỹ năng giao tiếp để chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng phù hợp với văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng và tâm sinh lý của từng đối tượng.

-        Có kiến thức về cơ sở ngành và các môn học cơ sở khác làm tiền đề cho việc tiếp thu các môn học chuyên ngành.

-        Nắm vững luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:

-        Có kiến thức vững vàng về khoa học chuyên ngành ở trình độ trung cấp trong các lĩnh vực Điều dưỡng cơ bản, Hồi sức cấp cứu, Điều dưỡng Nội, Ngoại, Nhi, Truyền nhiễm, Sản phụ và các chuyên khoa đặc thù ... để đánh giá tình trạng sức khỏe và bệnh tật của người bệnh và cộng đồng, lập kế hoạch và đưa ra biện pháp xử trí/chăm sóc thích hợp.

-        Có cơ sở lý luận và khoa học để chăm sóc người bệnh một cách hiệu quả.

-        Am hiểu luật khám chữa bệnh để hành nghề theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn trong phạm vi quy định của nghề nghiệp.

VỀ KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:

Kỹ năng thực hành chăm sóc

-        Được trang bị kỹ năng đánh giá tình trạng sức khỏe/bệnh tật của người bệnh và cộng đồng để đưa ra biện pháp xử trí và chăm sóc thích hợp, đáp ứng những nhu cầu của người bệnh và cộng đồng đảm bảo chất lượng và an toàn.

-        Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng trong phạm vi quy định của người điều dưỡng trung cấp, đảm bảo đúng quy trình và an toàn.

-        Thực hiện dùng thuốc đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả; phát hiện, báo cáo và xử trí kịp thời các bất thường sau khi dùng thuốc.

-        Thực hành dựa trên bằng chứng, áp dụng các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đảm bảo sự chăm sóc người bệnh và cộng đồng an toàn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng trung cấp theo quy định của Bộ Y tế.

Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe.

-        Có kỹ năng giao tiếp bằng lời, không lời có hiệu quả đối với người bệnh và gia đình người bệnh và các nhân viên y tế khác trong quá trình chăm sóc.

-        Có kỹ năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc sức khoẻ người bệnh, thông qua việc sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp cận hệ thống và tư duy tích cực khi thực hành nghề nghiệp để đảm bảo quá trình chăm sóc một cách có hiệu quả.

-        Thể hiện sự hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng trong giao tiếp với người bệnh, gia đình và các nhóm người trong cộng đồng một cách nhân văn nhất.

-        Xác định được vấn đề sức khỏe để thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe có hiệu quả giúp người bệnh và gia đình người bệnh và người chăm sóc các phương pháp tự chăm sóc, theo dõi một cách phù hợp.

Thực hành dựa vào bằng chứng và phát triển nghề nghiệp:

-        Tuân thủ các quy tắc về an toàn trong chăm sóc, quy trình về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

-        Có khả năng phát hiện, báo cáo và giải quyết vấn đề nảy sinh trong chăm sóc người bệnh trong phạm vi chức năng nghề nghiệp.

-        Áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp để cải tiến chất lượng chăm sóc và quản lý nguy cơ trong môi trường chăm sóc.

-        Đủ năng lực để tiếp thu những kiến thức, kỹ năng mới để phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thực hành điều dưỡng để nâng cao chất lượng chăm sóc.

-        Tham gia các hoạt động của tổ chức nghề nghiệp để nâng cao vai trò, vị thế của người điều dưỡng, nghề  điều dưỡng trong ngành y tế và trong xã hội.

-        Thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc được phân công.

KỸ NĂNG MỀM    

-        Được trang bị các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; Có khả năng hợp tác tốt với các thành viên nhóm chăm sóc trong việc theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện nhiệm vụ được giao.

-        Tôn trọng quan điểm, vai trò của đồng nghiệp trong công việc.          

-        Có đủ tự tin khi phối hợp làm việc với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.

-        Có khả năng diễn đạt, thuyết trình các nội dung về chương trình Y tế quốc gia.

-        Có kiến thức tốt về tâm lý để khi giao tiếp với bệnh nhân gây sự thiện cảm đối với người bệnh và tránh gây sự phiền hà cho người bệnh và không tạo ức chế cho bệnh nhân để tạo niềm tin cho người bệnh và sự an tâm khi ở bên cạnh người thầy thuốc về mặt tinh thần.

KỸ NĂNG SỐNG:

Có khả năng ứng xử trước mọi tình huống trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

KIẾN THỨC HỖ TRỢ:

Phải đạt trình độ A Quốc Gia về tin học (áp dụng từ khóa III trở đi)

KỸ NĂNG CHUNG

-        Tham gia giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.

-        Tham gia lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động các dự án chương trình quốc gia về Y tế dự phòng.

-        Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc.

-        Vận hành thành thạo các trang thiết bị y tế cấp cứu bệnh nhân.

-        Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.

YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

-        Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

-        Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

-        Khiêm tốn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

-        Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

-        Thực hiện ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong phù hợp với cơ chế đời sống công nghiệp, hiện đại và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo tổ hoặc nhóm.

-        Thực hiện kỹ năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả; phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc.

-        Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

-        Làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập ở tất cả các tuyến từ Trung ương đến cơ sở, cộng đồng trong toàn quốc và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

-        Tiếp nhận các công việc phụ giúp bác sĩ trong các cuộc phẫu thuật tại phòng mổ đa khoa, chuyên khoa…

-        Đảm nhận vai trò tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân ở phòng khám, trực tiếp chăm sóc người bệnh đang điều trị tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

KỸ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG:            

-        Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ.

-        Tiếp tục học chương trình liên thông lên Cao đẳng và Đại học.

-        Tham dự các khó học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện