Thông tin tuyển sinh

Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Giáo dục chính trị 75
2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 75
3 Tin học 75
4 Nguyên lý kế toán 60
5 Tiếng anh 1 45
6 Pháp luật 30
7 Giáo dục thể chất 60
8 Kế toán tài chính 1 90
9 Kinh tế vi mô 45
10 Tiếng anh 2 60
11 Lý thuyết tài chính tiền tệ 45
12 Khởi tạo doanh nghiệp 30
13 Lý thuyết thống kê 45
14 Kế toán tài chính 2 75
15 Nghiệp vụ văn phòng 30
16 Kế toán Excel 60
17 Sổ sách và báo cáo kế toán 45
18 Xây dựng tiền lương và BHXH 45
19 Tài chính doanh nghiệp 90
20 Thuế và khai báo thuế 45
21 Kiểm toán 30
22 Phần mềm kế toán 45
23 Thực tập tốt nghiệp 600
24 Thực tập kế toán mô phỏng 150

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện