Thông tin tuyển sinh

Chương trình đào tạo ngành Dược sỹ trung cấp

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Pháp luật 30
2 GD quốc phòng - AN 75
3 Giáo dục thể chất 60
4 Tiếng Anh 1 45
5 Tin học 75
6 Tiếng Anh 2 60
7 Giáo dục chính trị 75
8 Khởi tạo doanh nghiệp 30
9 Hóa phân tích I 60
10 Hóa phân tích II 75
11 Thực vật dược 60
12 Tổ chức và quản lý y tế 30
13 Y học cơ sở 75
14 Đọc, viết tên thuốc 30
15 Tâm lý – Giáo dục sức khỏe 120
16 Bào chế I 90
17 Bào chế II 75
18 Quản lý dược 30
19 Dược liệu I 60
20 Dược liệu II 60
21 Hóa dược – Dược lý I 90
22 Kỹ năng giao tiếp bán hàng & marketing dược 120
23 Kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm 75
24 Hóa dược – Dược lý II 90
25 Pháp chế dược 45
26 Bảo quản thuốc và thiết bị y tế 30
27 Dược lâm sàng 30
28 Dược học cổ truyền 30

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện