Thông tin tuyển sinh

Chương trình đào tạo ngành Y sỹ

  • PDFInEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y SỸ

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TIẾT
1 Tin học 75
2 Tiếng anh 1 45
3 Giáo dục thể chất 60
4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 75
5 Pháp luật 30
6 Khởi tạo doanh nghiệp 30
7 Giáo dục chính trị 75
8 Tiếng anh 2 60
9 Vi sinh - Ký sinh trùng 30
10 Dược lý 45
11 Điều dưỡng cơ sở 2 90
12 Tâm lý - Giáo dục sức khỏe 120
13 Điều dưỡng cơ sở 1 75
14 Dinh dưỡng - Tiết chế 30
15 Sức khỏe - Môi trường - Vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người 30
16 Giải phẫu - Sinh lý 75
17 Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng 30
18 Y học cổ truyền 30
19 Kiểm soát nhiễm khuẩn 45
20 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 30
21 Chăm sóc người bệnh nội khoa 1 45
22 Chăm sóc người bệnh nội khoa   2 45
23 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 45
24 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 30
25 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 30
26 Quản lý và tổ chức y tế 30

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện