Thông tin tuyển sinh

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019

  • PDFInEmail

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TRUNG CẤP                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

       Số:     /TB-TCBK                                Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019

đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên toàn trường

Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương thông báo lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi - Năm 2019 của toàn trường như sau:

1. Cán bộ, giảng viên và sinh viên:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ Sáu ngày 25/01/2019 (20 tháng Chạp, Âm lịch) đến hết Thứ 5, ngày 14/02/2019 (mùng 10 tháng Giêng, Âm lịch).

- Toàn trường hoạt động trở lại vào thứ 6, ngày 15/02/2019 (11 tháng Giêng, Âm lịch).

2. Tổng vệ sinh

Cán bộ, nhân viên tổng vệ sinh 2 cơ sở, niêm phong lúc 8h00 Sáng 25/01/2019 (20 tháng Chạp, Âm lịch)

3. Thực hiện các công việc trước khi nghỉ Tết

- Tổ thiết bị, cơ sở vật chất thống kê, kiểm tra tất cả các thiết bị, tắt điện, nước các phòng không sử dụng trong thời gian nghỉ tết.

- Các phòng, ban cắt cử, phân công trực bảo vệ trường.

Nhà trường thông báo đến toàn bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

- BGH;                                                                                                          

- Các Phòng, Khoa;                                                                                    (Đã ký)

- Giảng viên, sinh viên;

- Dán bản tin các cơ sở;

- Đăng Website;

- Lưu: VT.                                                                                  ThS. Mai Anh Nguyệt

                                                                                                                               

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện