Thông tin tuyển sinh

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020

  • PDFInEmail

     

SỞ LĐ – TB – XH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP

BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

Số:   /TB-TCBK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 

V/v lịch nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 

Đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên toàn trường

 

 

 

       Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương thông báo lịch nghỉ Tết – Canh Tý năm 2020 của toàn trường như sau:

1.Cán bộ, giảng viên và sinh viên:

 

-   Thời gian nghỉ: Từ Thứ Hai ngày 13/01/2020 (19 tháng Chạp – Âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 02/02/2020 (mùng 09 tháng Giêng – Âm lịch).

 

-   Toàn trường hoạt động trở lại vào Thứ 2, ngày 03/02/2020 (ngày 10 tháng Giêng – Âm lịch).

2.Tổng vệ sinh:

 

Cán bộ nhân viên tổng vệ sinh 2 cơ sở, niêm phong lúc 8h00 sáng ngày 12/01/2020 (ngày 18 tháng Chạp – Âm lịch).

3.Thực hiện các công việc trước khi nghỉ Tết:

 

-    Tổ thiết bị, cơ sở vật chất, kiểm tra tất cả các thiết bị điện, tắt điện, nước các phòng không sử dụng trong thời gian nghỉ Tết.

 

-         Các phòng, ban cắt cử, phân công trực bảo vệ trường.

 

Trân đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-       BGH;

-       Các Phòng, Khoa;

-       Giảng viên, sinh viên;

-       Bảng tin, Website;

-       Lưu VT, PĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Mai Anh Nguyệt

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện