Thông tin tuyển sinh

LỊCH ÔN THI CÁC LỚP KHÓA 3 ĐỢT 3

  • PDFInEmail

                         SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRƯỜNG TCBK BÌNH DƯƠNG                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Số:       /TCBK

                                                            Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức ôn, thi tốt nghiệp khóa 3 đợt 3

            Thực hiện kế hoạch đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy các ngành đã được hiệu trưởng

Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương phê duyệt.

            Nay, Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương lập kế hoạch chuẩn bị,

tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp khóa III (đợt ba) cho các lớp, cụ thể như sau:

Lớp: 03TY01; 03TĐ01; 03TD03; 03TK01

            1. THỜI GIAN ÔN TẬP CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

  1. 1.:
  2. .1. Ngành: Y sỹ

            1.1.1. Lớp 03TY01

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Bệnh nội khoa

18h00 tối 03/11/2015

BS.CKI. Kiêm

Phòng N1.2

18h00 tối 05/11/2015

18h00 tối 07/11/2015

2

Bệnh ngoại khoa

18h00 tối 10/11/2015

BS.CKI. Kiêm

Phòng N1.2

18h00 tối 12/11/2015

18h00 tối 14/11/2015

3

Bệnh truyền nhiễm - xã hội

7h30 sáng 15/11/2015

BS.CKI. Kiêm

Phòng N1.2

13h00 chiều 15/11/2015

18h00 tối 16/11/2015

4

Sức khỏe sinh sản

18h00 tối 17/11/2015

BS. Khuôn

Phòng N1.2

18h00 tối 18/11/2015

5

Sức khỏe trẻ em

18h00 tối 19/11/2015

BS. Chỉnh

Phòng N1.2

18h00 tối 21/11/2015

2.2. Ngành: Điều dưỡng.

2.2.1. Lớp 03TĐ01

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Điều dưỡng cơ sở 1 & 2

18h00 tối 02/11/2015

CN. Khánh

N4.3

18h00 tối 04/11/2015

18h00 tối 06/11/2015

18h00 tối 07/11/2015

2

Chăm sóc người bệnh nội khoa và truyền nhiễm

7h30 sáng 08/11/2015

BS. Tiến

N4.3

13h00 chiều 08/11/2015

3

Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

18h00 tối 09/11/2015

CN. Khánh

N4.3

18h00 tối 11/11/2015

4

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

18h00 tối 13/11/2015

BS. Chỉnh

N4.3

18h00 tối 14/11/2015

5

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình

7h30 sáng 15/11/2015

BS. Khuôn

N4.3

13h00 chiều 15/11/2015

            2.3. Ngành: Dược sỹ trung cấp.

            2.3.1. Lớp 03TD03

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Bào chế 1

7h30 sáng 15/11/2015

Cô Nga

N4.1

2

Dược liệu

18h00 tối 03/11/2015

DS. Hóa

N4.1

18h00 tối 05/11/2015

3

Hóa dược - Dược lý 1

18h00 tối 07/11/2015

Cô Hà

N4.1

18h00 tối 09/11/2015

4

Hóa dược - Dược lý 2

18h00 tối 11/11/2015

Cô Hà

N4.1

5

Quản lý dược

18h00 tối 13/11/2015

PGS. Luyến

N4.1

 

            2.4. Ngành: Kế toán doanh nghiệp.

            2.4.1. Lớp 03TK01

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Kế toán tài chính

18h00 tối 02/11/2015

ThS. Hóa

N4.1

18h00 tối 04/11/2015

18h00 tối 06/11/2015

7h30 sáng 08/11/2015

13h00 chiều 08/11/2015

2

Tài chính doanh nghiệp

18h00 tối 10/11/2015

ThS. Trang

N4.1

18h00 tối 12/11/2015

18h00 tối 14/11/2015

7h30 sáng 15/11/2015

   

13h00 chiều 15/11/2015

 

       Trên đây là lịch ôn thi tốt nghiệp của các lớp khóa 3 đợt 3, Nhà trường thông báo cho các lớp biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG          

- Các lớp như trên

- Niêm yết bảng cơ sở 1 & 2                                                                                

- Lưu VT, PĐT.                                                                                                    

                                                                                                                                                          ThS. Mai Anh Nguyệt

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện